O Oddziale

Historia PZHGP Oddziału Włoszczowa

Jeżeli znajdzie się jakiś hodowca Oddziału Włoszczowa, który opiszę historię Oddziału i wyślę do mni na adres :

program@mojeasy.pl

... to opublikuję ten tekst w tym miejscu, oczywiście z podpisem autora tekstu (jeżeli wyrazi taką chęć)